HÅLLBAR & EKOLOGISK OPINION

Ekobonden Consulting är en PR- & kommunikationsbyrå som arbetar för att sprida hållbar och ekologisk opinion. Med bred erfarenhet inom opinionsjournalistik och kommunikation vill vi uppnå gemensamma mål med våra kunder. Världen ska räddas och vi tror att många av lösningarna finns inom den ekologiska livsmedelsproduktionen.

VÅRA TJÄNSTER

För att åstadkomma en hållbar utveckling inom livsmedelsproduktion gäller det att samarbeta med andra med lika stark målmedvetenhet. Ekobonden Consulting besitter breda nätverk inom jordbruksnäringen, den ekologiska sektorn, innovativa livsmedelsföretag, journalistik, samt inom politik. Vår största styrka är att hitta kopplingar mellan alla dessa nätverk, och det är just så vi skapar hållbar opinion.

OPINION
Opinion, särskilt i skriftlig form, ligger oss varmast om hjärtat. Ett djupt intresse för språk och ord ligger till grund för all opinion som lämnar oss, i allt från krönikor, ledare till debattartiklar.
KOMMUNIKATION
Vi åtar oss kommunikationsuppdrag som ryms inom miljö, klimat, lantbruk och livsmedelsproduktion. Det kan handla om artiklar, intervjuer, pressreleaser eller övriga texter i kommunikationsmaterial.
PR
Publicitet i ej köpta kanaler kräver ett nätverk som sträcker sig utanför ens egen sfär. Det är här våra kopplingar mellan vitt skilda branscher och nätverk skapar unika fördelar. Hållbar opinion har inga gränser.
TAL & SAMTAL
Med fötterna i myllan, händerna i opinionen och tankarna i fokus på att rädda världen, ger jag inspirerande tal och föreläsningar om det entreprenöriella landsbygdsföretagandet och den hållbara planetskötseln.

Adam är en "gränsgångare", med en fot i det praktiska och med en i teorin. I en värld av specialister och "tyckare" så behövs Adam. Med handling och tanke kan man förändra världen. Det är den väg Adam vågat beträda och därför blir han också en tydlig förebild för många och åtnjuter respekt från ännu fler. Det andra tankespåret är att Adam har tillgång till språket och ett öppet sinne. Han ser, drar sina egna slutsatser och formulerar sig. Han klarar att formulera sig i både skrift och tal på ett rikt språk, tillgängligt och när det behövs med en tydlig beska. På estraden fångar han åhöraren med lågmäld skärpa och underfundig humor.

Hans Naess, grundare Gastronomiska Samtal

REFERENSER

KONTAKTA OSS

Ska vi rädda världen tillsammans?

Bakom Ekobonden Consulting står Adam Arnesson, även känd som @Ekobonden på Twitter och i publika sammanhang. Adam är Lantmästaren som tog en kandidat i företagsekonomi och sedan arbetade inom ekologisk certifiering och ekologisk livsmedelsproduktion. Mångårig erfarenhet inom opinionsjournalistik vid flera dagstidningar, samt nätverk inom gastronomi, journalistik, hållbarhet, miljö och entreprenörskap är hans största styrkor. Adam arbetade under 2014 på uppdrag av Regeringen som Matambassadör, i den dåvarande satsningen Matlandet Sverige. Adam ägnar en stor del av sin tid till att vara ekobonde på en av Sveriges mest välkända KRAV-certifierade gårdar: Jannelunds Gård. Där skapar han hållbarhet från grunden.
 
att: Ekobonden Consulting
Övratorp Jannelund, 716 94 Mullhyttan
adam@ekobonden.com
(+46) 70 6235900
 ekobonden-pr-konsult-ekologisk

 

 

Ekobonden